Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Naturfaglig kompetence og tværfaglighed

Når vi har valgt at kombinere kulturhistorie med fysik, er det, fordi vi mener, det giver et godt udgangspunkt for at arbejde med elevernes naturfaglige kompetence. Vi mener her videnskabelig dannelse i følgende forstand:
Naturfaglig kompetence defineres af Dolin, Krogh og Troelsen (2003) som:
Evne og vilje til handling, alene og sammen med andre, som udnytter naturfaglig undren, viden, færdigheder, strategier og metaviden til at skabe mening og autonomi og udøve medbestemmelse i de livssammenhænge, hvor det er relevant.

Undervisningsforløbet sigter på at påvirke elevernes forståelse af videnskabelige processer, snarere end at give dem forudbestemt faglig viden. Samtidig arbejder vi i en snæver snitflade mellem kulturhistorie og fysik, og fokus ligger på fagenes samspil.

Målet for forløbet er, at eleverne skal udforske de konkrete begivenheder, der førte til skiftet til det heliocentriske verdensbillede på tværs af faggrænserne, og at eleverne reflekterer over, hvordan fortolkningen af naturvidenskabelige opdagelser altid sker inden for rammerne af en historisk og tidsbestemt forståelse af verden. Ved at integrere fagene fysik og historie skabes der en sammenhæng mellem fagene, som virker motiverende for at gennemføre forløbet.