Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Holdopdeling og funktioner

Grupperne er inddelt ud fra en række logistiske og pædagogiske overvejelser, der sigter på større involvering af den enkelte elev. Ved at dele eleverne i undergrupper med hver deres opgaver kan eleverne dække et stort fagligt område på relativ kort tid, og får ligeledes mulighed for at vise en bred vifte af kompetencer.

Opsamling og formidling: For at den indsamlede information ikke blot skal ligge hos nogle få, er den indbyggede mekanik med argumentationsfremstilling og fremlæggelse med til at facilitere informationsdeling mellem alle deltagere, på tværs af grupper og funktioner. Endvidere får eleverne ansvar i forhold til grupperne, da samarbejde er en væsentlig faktor i forløbet. Der ligger også et kompetitivt element i forløbet: Ved at tildele point til grupperne afhængigt af deres præstation introduceres et konkurrenceelement, der kan virke motiverende i sig selv.