Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Et spil om argumenter

Spilmekanikken i ”Drømme om universet” tager udgangspunkt i Stephen Toulmins argumentationsmodel, der viser, hvorledes et argument kan bestå af 3 primære elementer: Påstand, Belæg og Hjemmel.
I løbet af spillet introduceres deltagerne for forskellige påstande, og det er nu deres opgave igennem udforskning af middelalder og renæssancesamlingen og forskellige fysikforsøg at finde de tilhørende belæg og hjemmeler for påstandene. Det hold, der gennemfører flest påstande med belæg og hjemmel, har vundet spillet.

Regler for argumenter
Stephen Toulmins model følger en række regler:
•    Påstand: Den udtalelse, som afsender gerne vil overbevise modtager om, er sand.
•    Belæg: En specifik regel, opdagelse eller hændelse, der forklarer, hvorfor påstanden er sand.
•    Hjemmel: En generel regel, der bekræfter belægget. En tidligere påstand kan fungere som hjemmel i et senere argument. Der vil i så fald være tale om en argumentationsrække, hvor alle argumenter er indbyrdes afhængige. Hjemmelen kan i nogle argumentationer være implicitte, da der som sagt er tale om en generel og alment accepteret regel, men det vil de aldrig være i ”Drømme om Universet”, fordi spillet handler om brydninger af historiske tanker og idéer.

Rollespillets logistik
Eleverne bevæger sig rundt i museet i spillets forskellige faser i samlingen og i to undervisningslokaler, hvor henholdsvis fysikeksperimenter, computerarbejde og argumentationsfasen finder sted.

Fysiklaboratorium: Delgrupper af elever fra de tre hovedgrupper arbejder her med instrumenter, dataindsamling og visualiseringer i de to runders researchfase. Eksperimenternes formål er at give eleverne belæg eller hjemmel, der hører til en påstand. Den medfølgende fysiklærer fungerer som elevernes guide gennem eksperimenterne, og omviserens opgave er at vejlede eleverne og sørge for, at de kan formulere de belæg og hjemmeler, som de har fundet frem til.