Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Rollespillets runder og faser

Eleverne inddeles i tre hold, der hver skal forsvare ét af de tre verdensbilleder på baggrund af de informationer, som bliver indsamlet i løbet af rollespillet, og skal indsamle data som baggrund for deres argumentation for et givent verdensbillede.
De to runder, der hver repræsenterer en historisk periode, er opdelt i 3 faser, hvor eleverne arbejder med udvalgte problemstillinger. På hvert hold er der flere opgaver, der skal løses for at kunne konstruere argumenterne, som bygger på Stephen Toulmins argumentationsmodel. Se spilleregler. Derfor opdeles hvert hold i 2 grupper: en fysikgruppe og en historiegruppe.

Eleverne arbejder dels i middelalder og renæssanceudstillingen, dels i “laboratoriet”. De 3 hold udnævner indbyrdes deres respektive “fysikere” og “historikere”, der står for informationssamling og bearbejdning i henholdsvis astronomi-laboratoriet og udstillingen.

Regler og forløb
•    Hvert hold har mulighed for at gennemføre 2 argumenter i hver runde.
•    Det giver mulighed for at score maksimalt 6 point.
•    Det er lærer og omviser, der vurderer, om argumentet er gennemført, og uddeler point.
•    Man må ikke obstruere de andre holds dataindsamling.

En runde begynder i et undervisningslokale, hvor eleverne bliver præsenteret for spillet og får de indledende informationer. Efter introduktionen går eleverne i deres hovedgrupper, hvor de hurtigt identificerer de påstande, de skal have belæg og hjemmeler for.

På hvert hold er der flere opgaver, der skal løses, for at de kan erhverve sig viden til at konstruere argumenterne. Derfor opdeles hvert hold i 2 grupper. Hvert hold har en “tovholder” eller koordinator, der sørger for at samle de oplysninger, som holdet indsamler, og for at holdet arbejder sammen om at konstruere de færdige argumenter.

Der er tre undergrupper: tovholderne, fysikerne og historikerne, og i de tre runder veksler eleverne mellem at være i de forskellige grupper. Fysikerne går til fysikeksperimenterne, historikerne går til samlingen, og tovholdernes opgave er at holde rede på, hvad de to andre grupper finder ud af. Efter researchfasen samles hovedgrupperne i et undervisningslokale og planlægger deres argumentation.  Efter den første argumentationsfase begynder runde to, der afsluttes med den sidste argumentationsfase.

Rollespillet afsluttes med en opsummering af hele forløbet, point bliver talt op, og der kåres en “vinder”. Det er hensigten, at alle deltager i diskussionen og perspektiveringen af dagens oplevelser. Her kan man forsøge at fremskrive et eventuelt ahistorisk udfald, at det f.eks. viser sig, at tilhængerne af det geocentriske verdensbillede var bedre til at fremlægge deres teorier og argumenter.

Forløbet varer i alt 180 minutter inkl. 25 minutter, der er afsat til pauser.