Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Struktur

Undervisningen er opdelt i to runder, og runderne i forskellige faser, hvor eleverne arbejder med research i Nationalmuseets renæssancesamling, læser udvalgte kildetekster og udfører fysiske forsøg med en sekstant, et teleskop og et parallaktisk instrument. De forskellige runder er indlejret i en narrativ ramme, hvor eleverne får til opgave at gennemspille to scenarier med Tycho Brahe og Galilei. Scenen er sat med et fiktivt møde på Hven, der handler om himlens beskaffenhed og observationer af planeter og kometer. Den næste scene handler om de forberedende møder op til Galileis første retssag i 1616.
Målet med spillets narrative ramme er at gøre de præsenterede problemstillinger autentiske og relevante for eleverne, så den føles levende og ’rigtig’. Eleverne får til opgave at gennemføre udvalgte fysiske forsøg og diskutere de herskende teser om universet.

Konkret tager runderne udgangspunkt i 2 mere eller mindre fiktive situationer:

Runde 1: Mødet på Hven
I 1590 afholdes et symposium for astronomer på Tycho Brahes slot Uranienborg. På baggrund af Tycho Brahes observationer af Nova Stella i 1572 og kometen i 1577 diskuterer deltagerne, hvilke slutninger der kan drages ud fra disse observationer, og hvilke konsekvenser det må have for opfattelsen af universet.

Runde 2: Retssagen i Rom
I 1616 sammenkaldte pave Poul 5.  Inkvisitionen for at tage stilling til, om den kopernikanske lære skulle fordømmes som kættersk.
Forud for denne retssag indkaldte Inkvisitionen Jesuiterordenens mest fremtrædende lærde til at tage stilling til indholdet i de kopernikanske teser og fremlægge ordenens anbefaling til Inkvisition.