Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Det faglige indhold

”Drømme om universet” formidler 1500- og 1600-tallets naturvidenskabelige revolution og er i sin form et eksempel på nye former for museumsundervisning. Rollespillet er inspireret af Thomas S. Kuhns teori om videnskabeligt paradigmeskifte i værket: ”Videnskabens revolutioner”. Det faglige mål med rollespillet er at give eleverne indsigt i, at al erkendelse om den fysiske verden opstår i et samspil mellem den naturvidenskabelige empiri og videnskabsmændenes historisk betingede forståelsesramme.

Det faglige indhold i ”Drømme om universet” handler om den omvæltning af verdensanskuelsen, der skete i løbet af 1500- og 1600-tallet, hvor det fremherskende aristotelisk-kristne geocentriske verdensbillede med Jorden som centrum i universet måtte vige til fordel for det heliocentriske verdensbillede med Solen i centrum.

I rollespillet formidles skiftet fra den aristotelisk-kristne verden over det tychoniske til det heliocentriske verdensbillede, gennem astronomiske observationer, fysikforsøg og brug af kildematerialer.

Omdrejningspunktet i rollespillet er det tværfaglige samarbejde mellem historie og fysik, hvor opstilling af fysiske modeller står i et dialektisk forhold til naturfilosofiske og teologiske overvejelser.  Ved at lade eleverne følge i naturvidenskabsmændenes fodspor oplever de, hvorledes datidens syn var på verdens orden, og hvordan det repræsenterede sandheden for de mennesker, der levede dengang.

I forbindelse med rollespillet er der udviklet et computerspil, ”Mellem stjerner og planeter”, der kan bruges i undervisningen. Det handler i lighed med rollespillet om skiftet til det heliocentriske verdensbillede. Spillet er bygget op som en fortælling, der omhandler de centrale teorier om universets opbygning i renæssancen.

Rollespillet og computerspillet er dele af en undervisningspakke på Nationalmuseets hjemmeside, hvor der vil ligge lærematerialer, kildesamlinger og fysikopgaver. Projekterne er så gennemarbejdede, at de kan benyttes hver for sig.

Link til Mellem Stjerner og Planeter