Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Forberedelse

”Drømme om universet” består af et 3 timers forløb på Nationalmuseet og cirka 1½ times forberedelse på gymnasiet. Til forberedelse er der udviklet en online quiz, der giver eleverne mulighed for at forberede sig og blive introduceret til en række af de centrale begreber og personer, som de vil blive stillet over for i forløbet ”Drømme om universet”.

Forberedelsen foregår på nettet i form af to interaktive opgaver på en server hostet af Institut for Naturfagenes Didaktik. Se under Elevforberedelse. Når du har booket et undervisningsforløb, får du tilsendt en række logins og passwords, som du skal give til eleverne, som kan logge ind til opgaverne.  Vi anbefaler, at du allerede her inddeler eleverne i de tre hovedgrupper, hvor de skal være  under forløbet. Hver hovedgruppe kan eventuelt arbejde sammen om at besvare de stillede opgaver, selvom det ikke er nødvendigt.

Opgavesæt 1 handler om Toulmins argumentmodel. Opgaven er formet således, at eleverne først skal læse en tekst og dernæst løse en opgave. På den måde kan eleven tjekke sin egen forståelse af den læste tekst. Det første spørgsmål er en kortfattet introduktion til Toulmins argumentmodel, og herpå følger tekster af videnskabshistorisk karakter. Hver tekst indeholder information om historiske udviklinger og argumenter. I slutningen af hver tekst er der en opgave, hvor eleverne skal finde påstand, belæg og hjemmel.
Opgaverne kan suppleres med læsning om Toulmin. Du kan eventuelt bruge linket, der findes i selve opgaveteksten.

Opgavesæt 2 skal opbygge elevernes forståelse af de tre verdensbilleder. Først præsenteres eleverne for nogle af de grundlæggende observationer, som er med til at forklare og underbygge et verdensbillede. Vi har flettet forskellige testspørgsmål ind i teksten, som har form af multiple choice-spørgsmål. Herefter skal eleven undersøge hvert af de tre verdensbilleder, som vi har illustreret med flashanimationer (hentet fra: XXX). Ud over at oparbejde et grundlæggende kendskab til hver af modellerne skal eleverne finde ud af, hvordan modellerne forklarer de grundlæggende observationer.

Lærerforberedelse

Elevforberedelse