Guide til lærere
Du kan finde generel information om undervisningstilbuddet ved at læse under Rollespillets indhold, form og struktur og Didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse

Når du bestiller forløbet, modtager du en kode, så du kan få adgang til fanerne Forberedelse og Afvikling.

Hvis du allerede har bestilt og modtaget din kode, kan du begynde under Lærerforberedelse under fanen Forberedelse.

Velkommen

Undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne på Nationalmuseet

Undervisningstilbuddet ”Drømme om universet – skiftet fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede” er et forløb, hvor rollespil, fysikforsøg og kulturhistoriske kilder og genstande er ingredienserne i et tværfaglig dynamisk historie/fysik forløb, der kræver elevernes aktive deltagelse.

Undervisningstilbuddet ”Drømme om universet” er tilrettelagt som et tværfagligt forløb mellem fagene historie og fysik og kan indgå som en del af et AT- forløb , Det Naturvidenskabelige Grundforløb og Fysik C.

”Drømmen om universet” handler om renæssancens naturvidenskabelige nybrud, der fik afgørende betydning for opfattelsen af menneskets plads i universet og selve universets opbygning.

Undervisningning/rollespil

Undervisningstilbuddet/rollespillet giver eleverne en levende og autentisk indsigt i renæssancens videnskabelige diskussioner, brevudveksling, forsøg og de resultater, der bidrog til skiftet til det heliocentriske verdensbillede. Eleverne arbejder selvstændigt med kilder, genstande og rekonstruerede forsøg med kopiinstrumenter og løser en række it -opgaver i forløbet.

Det er en forudsætning, at klassens fysiklærer deltager i forløbet, da vedkommende skal stå for den fysikfaglige del . Se under fanen spillets logistik.

”Drømmen om universet” kan bestilles i Nationalmuseets Bookingcenter på
Tlf. 33 47 38 38
Fax. 33 47 33 47
email: undervisning@natmus.dk

Varighed: 1-1½ forberedelse før besøget og 3 timer på Nationalmuseet.

Max. Deltagere: max. 30

Pris: 950 kr.-