Learning situations as complex networks

Name
Begin date
End date
Resources
Metodeudvikling og test
8/3/09
6/26/10
Jesper Bruun
Litteratursøgning
Kontinuerlig process
8/3/09
12/5/09
Jesper Bruun
Sociale netværksforbindelser
Ud fra litteraturen, kurser, kendskab til begrænsninger og erfaringer udvikles bud på at indhente oplysninger om netværk af studerende
9/1/09
1/5/10
Jesper Bruun
Kortlægning af studentermodeller
Ud fra litteraturen og erfaringer fra Mind The Gap udvikles gode bud på, hvordan data kan indsamles og processeres med denne metode. 
11/2/09
3/6/10
Jesper Bruun
Teoriafgrænsning/raffinering
9/1/09
1/5/10
Test af metode
Metoderne testes på studerende et stykke inden i udviklingsforløbet.
11/2/09
1/5/10
Jens Dolin, Jesper Bruun
Miljøskift
Erfaringsudveksling og feedback i fokus for dette miljøskift.
1/5/10
4/6/10
Jesper Bruun
Justeringer
Justeringer af metoder efter evalueringer og feedback.
1/5/10
6/26/10
Jesper Bruun
Dataindsamling
8/11/10
8/9/11
Etablering af underviserkontakt
Både gymnasielærere og universitetslærere. En udfordring at det ligger hen over sommeren. 
9/27/10
11/24/10
Fysik blok 1 2010
1. års kurset er handler om mekanik og relativitetsteori
9/27/10
11/16/10
Fysik blok 2 2010
1. års kurset handler om rotationer i mekaniske systemer.
11/16/10
2/5/11
Fysik blok 3 2011
Varmelære og projekt
2/7/11
4/6/11
Fysik blok 4 2011
1. årskursus i elektromagnetisme
4/6/11
6/18/11
Jesper Bruun
Gymnasieklasse 1
I en 1. g ville især kurserne Naturvidenskabeligt Grundforløb og Fysik C være relevante. 
8/11/10
6/10/11
Gymnasieklasse 2
I en 2. g kunne fysik A og B være relevant. Muligvis også Almen Studieforberedelse.
8/11/10
6/10/11
Jesper Bruun
Gymnasieklasse 3
Her kunne Fysik A og 3. g opgaven være relevante. 
8/11/10
8/9/11
Jesper Bruun, Gymnasielærer
Databehandling
9/23/11
7/12/12
Analysearbejde
Brødarbejde. Her anvendes de netværksteoretiske analysemetoder sammen med didaktisk viden. 
9/23/11
5/4/12
Opsummering af resultater
5/4/12
5/18/12
Konklusioner klar
5/18/12
6/1/12
Færdiggørelse
6/1/12
6/29/12
Forsvar
6/29/12
7/12/12
Jesper Bruun
Kurser
Kursusdatoer er taget fra FUKUs hjemmeside
9/10/09
9/15/11
Jesper Bruun
IND 2
Kvantitative metoder i undervisningsforskning
9/10/09
9/11/09
IND 4 a
Didaktisk antropologisk teori
2/11/10
2/12/10
Jesper Bruun
IND 4 b
4/15/10
4/16/10
IND 4 c
6/10/10
6/11/10
IND 1 a
Didaktik som en designvidenskab
12/10/09
12/11/09
IND 1 b
1/7/10
1/8/10
IND 1 c
4/22/10
4/23/10
Selvstudium
Et selvstudie under vejledning i analysemetoder brugt i netværksteori. 
7/21/11
9/15/11
Formidling og undervisning
11/2/09
1/14/12
Jesper Bruun
Naturfagenes fagdidaktik blok 2 2009
Blokkens præcise beliggenhed kendes ikke.
11/2/09
1/14/10
Naturfagenes fagdidaktik blok 2 2011
Blokkens præcise beliggenhed kendes ikke.
11/2/11
1/14/12
Andre formidlings/undervisningsopgaver
Datoer ikke fastlagt
6/13/11
6/14/11

Ganttproject (2.0.10)ganttproject.biz
8/2/10 - 12:00:00 AM