Newtons anden lov - eksperiment

Denne java-applet simulerer et forsøg på luftpudebanen, som man normalt benytter i eksperimenter med konstant acceleration. Tyngdeacceleration er sat til 9,81 m/s2.

Inden for visse grænser kan du variere slædens masse, loddets masse og friktionskoefficienten.

Før hver måling skal du med musen indstille den målte vejstrækning (fra startpositionen til fotocellen FC, nøjagtighed 5 mm). Et klik på "start"-knappen sætter slæden og stopuret (nøjagtighed 1 ms) i gang. Et rødt punkt på (t,s)-grafen viser løbende de øjeblikkelige værdier af tiden og den tilbagelagte vejstrækning. Så snart tidsmålingen er afsluttet, bliver målepunktet afsat på grafen. Med et klik på "Gem måling" bliver dine målepunkter registreret på listen. Du kan højst gemme 10 målinger i den samme måleserie.

Bagvedliggende formler:

Anvendelse af Newtons anden lov:

formula 1

a ... acceleration
m ... loddets masse
g ... tyngdeacceleration
m ... friktionskoefficient
M ... slædens masse

Bevægelse med konstant acceleration og starthastighed 0:

formula 2

s ... vejlængde
a ... acceleration
t ... tid

 

 
Fysik
Fysikappletter

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14dk/n2law_dk.htm
URL: http://www.systime.dk/cd/orbit/Film/walter.fendt/physdk/newtons2lov.htm
© Walter Fendt, 1997-12-23
© Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Sidste ændring: 2003-01-19


Oversat af  ORBIT ved www.systime.dk