Fysik

Java-appletter i fysik

Walter Fendt
Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Dansk version
Dansk
(Java 1.4, 30 applets, 2007-07-22)
(Java 1.1, 28 applets, 2003-01-04)
(Java 1.0, 28 applets, 2000-04-30)
Download
Deutsch English Français Español Italiano Português Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu
Magyar Srpski Česky Vietnamese Hrvatski Shqip
Download: Sun Microsystems JRE (Java Runtime Environment)
Mekanik
Bevægelse med konstant acceleration 11/02/2000 - 06/28/2007
Resulterende kraft (vektoraddition) 11/02/1998 - 01/19/2003
Trisse-system 03/24/1998 - 01/19/2003
Vægtstangsprincippet 11/02/1997 - 01/19/2003
Skråplanen 02/24/1999 - 01/19/2003
Newtons anden lov - eksperiment 12/23/1997 - 01/19/2003
Elastisk og uelastisk stød 11/07/1998 - 01/19/2003
Newtons vugge 11/07/1998 - 01/19/2003
Karrusel (centripetalkraft) 03/10/1999 - 01/19/2003
Trykket af en væskesøjle 02/03/1999 - 01/19/2003
Opdrift i væsker 04/19/1998 - 01/19/2003
Svingninger og bølger
Pendul 05/21/1998 - 01/19/2003
Fjederpendul 05/24/1998 - 01/19/2003
Koblede penduler 07/05/1998 - 01/19/2003
Tvungne svingninger (resonans) 09/11/1998 - 01/19/2003
Stående længdebølger 06/08/1998 - 01/19/2003
Interferens mellem to ringbølger 05/22/1999 - 01/19/2003
Dopplereffekt 02/25/1998 - 01/19/2003
Elektrodynamik
Lorentzkraften 06/01/1998 - 01/19/2003
Jævnstrøms-elektromotor 11/29/1997 - 01/19/2003
Generator 05/08/1998 - 01/19/2003
Ohms lov 11/23/1997 - 01/19/2003
Simple vekselstrømskredsløb 06/13/1998 - 01/19/2003
Elektromagnetisk bølge 09/20/1999 - 07/22/2007
Optik
Lysets brydning 12/20/1997 - 07/19/2007
Reflektion og brydning af bølger (Huygens Princip) 03/05/1998 - 01/19/2003
Relativitetsteori
Tidsforlængelsen 11/15/1997 - 01/19/2003
Atomfysik
Bohrs teori for hydrogenatomet 05/30/1999 - 01/19/2003
Kernefysik
Radioaktive henfaldsrækker 07/20/1998 - 01/19/2003
Henfaldsloven 07/16/1998 - 01/19/2003
Applets in English
Equilibrium of Three Forces 03/11/2000 - 01/18/2003
Resolution of a Force into Components 05/30/2003 - 07/01/2003
Projectile Motion 09/13/2000 - 01/18/2003
Uniform Circular Motion 03/25/2007 - 04/16/2007
Kepler's First Law 03/25/2000 - 01/18/2003
Kepler's Second Law 04/04/2000 - 01/18/2003
Beats 10/21/2001 - 01/18/2003
Standing Wave (Explanation by Superposition with the Reflected Wave) 07/09/2003 - 11/02/2003
Magnetic Field of a Bar Magnet 04/20/2001 - 01/18/2003
Magnetic Field of a Straight Current-Carrying Wire 09/18/2000 - 01/18/2003
Combinations of Resistors 09/11/2002 - 07/04/2003
Potentiometer 02/16/2006 - 03/01/2006
Wheatstone's Bridge 02/11/2006 - 03/01/2006
Combinations of Resistors, Inductors and Capacitors 03/19/2004 - 05/23/2004
Electromagnetic Oscillating Circuit 12/08/1999 - 01/18/2003
Refracting Astronomical Telescope 03/08/2000 - 01/18/2003
Interference of Light at a Double Slit 10/07/2003 - 11/01/2003
Diffraction of Light by a Single Slit 10/11/2003 - 11/01/2003
Special Processes of an Ideal Gas 12/25/1999 - 01/18/2003
Photoelectric Effect 02/20/2000 - 01/18/2003

Walter Fendt, 22. juli 2007
Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)

Copyright
Awards, Links