Jespers resterende PhD plan

Navn
Start dato
Slut dato
Ressourcer
SNA data klargøring
Alle SNA data sættes op som 2b-dataene er gjort, så den samme node ALTID er på samme plads og ALTID har det samme nr. 
Find ud af hvordan man koder entropiske mål i R
01-08-11
31-08-11
Jesper Bruun
Miami
Ideen med besøget er at udvikle min forståelse af hvad nodes, links og struktur in netværk kan være. Fokus er her på sociale netværk og diskussionsnetværk. De sidste, fordi de bygger på videodata, og det bruger FIU-gruppen også. 
19-09-11
17-12-11
Jesper Bruun, Eric Brewe
SNA databehandling
SNA betyder social network analysis, men det bliver en udvidet version, hvor jeg også tager hensyn til entropiske informationsmål 
19-09-11
17-12-11
Jesper Bruun
Discussion NA databehandling
Ligesom SNA bare med diskussionsnetværk. Involverer annotering a la transkription. 
19-09-11
17-12-11
Jesper Bruun
Association NA databehandling
Ligesom SNA bare med lingvistiske netværk. 
18-01-12
17-02-12
Jesper Bruun
Kinæsetiske analogier
Frederiks og mit kæledæggeprojekt. Ideen er, at jeg ud af dette projekt også får en næsten færdig fysikfaglig forståelse som kan bruges i monografiens kap. 3
01-07-11
11-11-11
Jesper Bruun, Frederik Voetmann Christiansen, Ian Bearden
ESERA
Posterpræsentation
05-09-11
09-09-11
Jesper Bruun, Frederik Voetmann Christiansen
Artikel til NorDiNA
Artiklen søges publiceret i NorDiNa af strategiske årsager. 
22-09-11
11-11-11
Jesper Bruun, Frederik Voetmann Christiansen
Fysik Intro
01-07-11
29-09-11
Jesper Bruun, Ian Bearden
Design kinestetiske øvelser
01-07-11
13-08-11
Jesper Bruun
Fysik Intro kørsel
Implementeringen involverer et antal instruktorer. 
29-08-11
02-09-11
Ian Bearden, Jens Dolin
Postersession DGU
Midtvejdsevaluering. Brug evt. ESERA poster
21-09-11
22-09-11
Jesper Bruun, Ian Bearden
Afrapportering
Kort afrapportering af hvordan og hvorledes. 
22-09-11
29-09-11
Jesper Bruun, Ian Bearden, Jens Dolin
EERSS metodeartikel
For at få 7,5 ECTS point skal jeg lave denne artikel færdig nok til at Pat Thomson vil acceptere at jeg har lært noget. Målet er at publicere den i IJRME
15-07-11
01-09-11
Jesper Bruun
DIL
Den Interaktive Lærebog, et DGU projekt
29-08-11
01-12-11
Linda Udby, Jesper Bruun
Underviser før
Undervisernes tanker før kursustart
29-08-11
30-08-11
Jesper Bruun
Videodataindsamling studerende
Videobriller bruges til at indsamle data og dataene analyseres ved bla. at inddrage de studerende. 
05-09-11
17-09-11
Jesper Bruun, Uspec. didaktiker
Online dataindsamling studerende
Klik, scroll og anden browseraktivitet.
05-09-11
05-11-11
Linda Udby
Underviser efter
Undervisernes tanker efter afslutning af kurset. 
07-11-11
08-11-11
Jesper Bruun
Afrapportering
Rapportskrivning
01-11-11
01-12-11
Linda Udby, Jesper Bruun
Skrive monografi færdig
02-04-12
30-06-12
Jesper Bruun, Jens Dolin
Rapprochement: Network, physics, and learning theories
02-04-12
30-06-12
Jesper Bruun, Jens Dolin
Learning physics as changes in networks
02-04-12
30-06-12
Jesper Bruun, Jens Dolin
Capturing information about learning in networks
02-04-12
30-06-12
Jesper Bruun, Kim Sneppen
A network description of learning physics
02-04-12
30-06-12
Jesper Bruun, Kim Sneppen
Overview and discussion of methods
02-04-12
30-06-12
Jesper Bruun, Jens Dolin
Forsvar
31-08-12
01-09-12
Jesper Bruun

Ganttproject (2.0.10)ganttproject.biz
27-07-11 - 00:00:00